Anexa 7

ANEXA 7

 

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare 

în cadrul submăsurii 6.4 

 

Anexa 7 – sesiunea 2017

 

 

 

n.c.a. : neclasificate altundeva

* parte din

 

Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 2.1 

Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 3.2 

Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 4.2

Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 5.1. 

Diviziune 

Grupă

 Clasă 

CAEN Rev.2

CAEN Rev. 1

ISIC Rev. 4

 

 

 

 

11

 

 

Băuturi

 

 

 

 

 

 

 

1107

 

 

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1598

 

1104

 

 

 

 

*

13

 

 

Fabricarea produselor textile 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

 

 

 

 

 

 

 

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

Cu excepţia inului, în stare brută, topit, meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat) 

si a cânepii, în stare brută, topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat

 

1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717

1311

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

Producţia de ţesături 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

 Producţia de ţesături 

1721 1722 1723 1724 1725 1830* 

1312 

 

 

 

*

 

133 

 

Finisarea materialelor textile 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330 

Finisarea materialelor textile 

1730 5271* 

1313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

Fabricarea altor articole textile 

 

 

 

 

 

 

 

 

1391 

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

 1760 1830* 

1391 

 

 

 

*

 

 

1392 

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 

1740* 

1392 

 

 

 

 

 

 

1393 

Fabricarea de covoare şi mochete 

1751 

1393 

 

 

 

*

 

 

1394 

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 

1752* 

1394 

 

 

 

*

 

 

1395 

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 

1753 

1399* 

 

 

 

*

 

 

1396 

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 

1754* 

1399* 

 

 

 

*

 

 

1399 

Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1754* 3663* 

1399* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

 

 

 

 

 

 

 

 

1411 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1810* 

1410* 

 

 

 

 

 

 

1412 

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

1821 

1410* 

 

 

 

 

 

 

1413 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1822 

1410* 

 

 

 

 

 

 

1414 

Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1823 

1410* 

 

 

 

 

 

 

1419 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

1771* 1824* 

1410* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 

Fabricarea articolelor din blană 

 

 

 

 

 

 

 

 

1420 

Fabricarea articolelor din blană 

1830* 

1420 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431 

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 

1771* 

1430* 

 

 

 

*

 

 

1439 

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 

1772 

1430* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 

1910 1830* 

1511 

 

 

 

*

 

 

1512 

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 

1920* 3663* 

1512 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 

 

Fabricarea încălţămintei 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520 

Fabricarea încălţămintei 

1930* 

1520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

 

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1621 

Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn 

2020 

1621 

 

 

 

 

 

 

1622 

Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

2030* 

1622* 

 

 

 

 

 

 

1624 

Fabricarea ambalajelor din lemn 

2040* 

1623 

 

 

 

*

 

 

1629 

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

1930* 2051* 2052* 3663*(alte pr. Manufacturiere) 

1629 

 

 

* - bușteni și pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu semințe de cafea sau de soia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton 

 

 

 

 

 

 

 

 

1721 

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 

2121 

1702 

 

 

 

*

 

 

1722 

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 

1754* 2122* 

1709* 

 

 

 

*

 

 

1723 

Fabricarea articolelor de papetărie

 2123 2222* 

1709* 

 

 

 

*

 

 

1724 

Fabricarea tapetului 

2124 

1709* 

 

 

 

*

 

 

1729 

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

2125* 3663* 

1709* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor

 

 

 

 

 

 

 

181

 

Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii

 

 

 

 

 

 

 

 

1811

Tiparirea ziarelor

2221

1811*

 

 

 

*

 

 

1812

Alte activitati de tiparire n.c.a.

2222*

2122*

2125*

1811*

 

 

 

 

 

 

1813

Servicii pregatitoare pentru pretiparire

2224

2225

1812*

 

 

 

*

 

 

1814

Legatorie si servicii conexe

2223

1812*

 

 

 

 

20 

 

 

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2412

2011*

 

 

 

*

 

 

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2413 2330*

2011*

 

 

 

*

 

 

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2415

2012

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

 

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice  

2420 

2021 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 

 

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 

2430 

2022 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

 

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

2041 

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 

2451* 

2023* 

 

 

 

*

 

 

2042 

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 

2452 2451* 

2023* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

 

Fabricarea altor produse chimice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2052 

Fabricarea cleiurilor 

2462* 

2029* 

 

 

 

*

 

 

2053 

Fabricarea uleiurilor esenţiale 

2463 

2029* 

 

 

 

*

 

 

2059 

Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 

 

Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

2462* 2464 2466*  

2029* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 

 

 

 

 

 

 

 

212 

 

Fabricarea preparatelor farmaceutice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120 

Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2442* 2330* 

2100* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

Fabricarea articolelor din cauciuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211

 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 

2511 2512 

2211 

 

 

 

 

 

 

2219 

Fabricarea altor produse din cauciuc 

2513* 1930* 3663* 

2219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

 

Fabricarea articolelor din material plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 

2221

 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 

2521* 

2220* 

 

 

 

*

 

 

2222 

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2522 

2220* 

 

 

 

*

 

 

2223 

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

 2523* 3663* 

2220* 

 

 

 

 

 

 

2229 

Fabricarea altor produse din material plastic 

2524* 1930* 3663* 

2220* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 

 

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

 

 

 

 

 

 

 

 

2311 

Fabricarea sticlei plate 

2611 

2310* 

 

 

 

*

 

 

2312 

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2612 

2310* 

 

 

 

*

 

 

2313 

Fabricarea articolelor din sticlă 

2613 

2310* 

 

 

 

*

 

 

2314 

Fabricarea fibrelor din sticlă 

2614 

2310* 

 

 

 

*

 

 

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

 2615* 

2310* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 

 

Fabricarea de produse refractare 

 

 

 

 

 

 

 

 

2320 

Fabricarea de produse refractare 

2626 

2391 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

 

Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

 

 

 

 

 

 

 

 

2331

 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

 2630 

2392* 

 

 

 

*

 

 

2332

 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2640* 

2392* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 

 

Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2341 

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

2621 

2393* 

 

 

 

 

 

 

2342 

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2622 

2393* 

 

 

 

 

 

 

2343

 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

 2623 

2393* 

 

 

 

 

 

 

2344 

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2624 3162* 

2393* 

 

 

 

*

 

 

2349 

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2625 

2393* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

 

Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului 

 

 

 

 

 

 

 

 

2352

 Fabricarea varului şi ipsosului 

2652 2653 

2394* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 

 

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2361 

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

 2661 

2395* 

 

 

 

*

 

 

2362 

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

 2662 

2395* 

 

 

 

*

 

 

2365 

Fabricarea produselor din azbociment 

2665 

2395* 

 

 

 

*

 

 

2369 

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2666 

2395* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 

 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

2370 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  

2670 

2396 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

 

Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2391 

Fabricarea de produse abrazive 

2681* 

2399* 

 

 

 

*

 

 

2399 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2682 

2399* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

Industria metalurgică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 

 

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului 

 

 

 

 

 

 

 

 

2431 

Tragere la rece a barelor 

2731 

2410* 

 

 

 

*

 

 

2432 

Laminare la rece a benzilor înguste 

2732 

2410* 

 

 

 

 

 

 

2433

Producţia de profile obţinute la rece 

2733 2811* 

2410* 

 

 

 

 

 

 

2434 

Trefilarea firelor la rece 

2734 

2410* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 

 

Turnarea metalelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2451 

Turnarea fontei 

2721 2751 

2431* 

 

 

 

*

 

 

2452 

Turnarea oţelului 

2752 

2431* 

 

 

 

*

 

 

2453 

Turnarea metalelor neferoase uşoare 

2753 

2432* 

 

 

 

 

 

 

2454 

Turnarea altor metale neferoase 

2754 

2432* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251 

 

Fabricarea de construcţii metalice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2511

 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2811* 

2511* 

 

 

 

 

 

 

2512 

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

2812* 

2511* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

 

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

2521

 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

 2822* 

2512* 

 

 

 

*

 

 

2529

 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 

2821* 

2512* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256 

 

Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 

Tratarea şi acoperirea metalelor 

2851 

2592* 

 

 

 

 

 

 

2562 

Operaţiuni de mecanică generală

2852 

2592* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 

 

Producţia de unelte şi articole de fierărie 

 

 

 

 

 

 

 

 

2571 

Fabricarea produselor de tăiat

 2861* 2875* 

2593* 

 

 

 

*

 

 

2572 

Fabricarea articolelor de feronerie 

2863* 

2593* 

 

 

 

*

 

 

2573

Fabricarea uneltelor 

2862* 2956* 

2593* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259 

 

Fabricarea altor produse prelucrate din metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

2591

 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 

2871* 

2599* 

 

 

 

*

 

 

2592 

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal  

2872 

2599* 

 

 

 

*

 

 

2593 

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 

2873 2874* 

2599* 

 

 

 

 

 

 

2594

 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 

2874* 

2599* 

 

 

 

*

 

 

2599 

Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2875* 3162* 3663* 

2599* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261 

 

Fabricarea componentelor electronice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2611 

Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230* 

2610* 

 

 

* - fabricarea diodelor emitatoare de lumina (LED)

*

 

 

2612 

Fabricarea altor componente electronice 

3210* 

2610* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

 

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

3002* 3230* 

2620 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 

 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

2630 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

3220* 3230* 3162* 

2630 

 

 

 

*

 

 

 

 

3320* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264 

 

Fabricarea produselor electronice de larg consum 

 

 

 

 

 

 

 

 

2640 

Fabricarea produselor electronice de larg consum 

3230* 3650* 

2640 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

 

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

2651

 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 

3162* 3320*  

2651* 

 

 

* - fabricarea de aparate de control a calității mediului și dispozitive automate de control pentru protecția mediului

 

 

 

2652 

Producţia de ceasuri 

3350* 

2652 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266 

 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

2660 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

3310* 

2660 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267 

 

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2670 

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

3340* 3320* 3230* 

2670 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 

 

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680 

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

2465 

2680 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

Fabricarea echipamentelor electrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 

 

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711 

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

3110* 3162* 

2710* 

 

 

 

*

 

 

2712 

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

 3120* 

2710* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

 

Fabricarea de acumulatori şi baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720 

Fabricarea de acumulatori şi baterii 

3140 

2720 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273 

 

Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 

 

 

 

 

 

 

 

 

2731 

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

 3130* 3340* 

2731 

 

 

 

 

 

 

2732

 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 

3130* 2523*  

2732 

 

 

 

*

 

 

2733 

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 

3130* 2524* 3120*  

2733 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

 

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

 

 

 

 

 

 

 

 

2740 

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

3150 3161* 3162* 

2740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 

 

Fabricarea de echipamente casnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751 

Fabricarea de aparate electrocasnice 

2971* 2956* 

2750* 

 

 

 

 

 

 

2752 

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

2972* 

2750* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279 

 

Fabricarea altor echipamente electrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2790 

Fabricarea altor echipamente electrice

2943* 3162*  3120* 3130* 3210*

2790 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 

 

Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

 

 

 

 

 

 

 

 

2811 

Fabricarea de motoare şi turbine 

2911* 3430* 

2811 

 

 

 

*

 

 

2812 

Fabricarea de motoare hidraulice 

2912* 2913* 

2812 

 

 

 

*

 

 

2813 

Fabricarea de pompe şi compresoare 

2912* 

2813* 

 

 

 

 

 

 

2814 

Fabricarea de articole de robinetărie 

2913* 

2813* 

 

 

 

*

 

 

2815

 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie 

2914* 

2814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282 

 

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

 

 

 

 

 

 

 

 

2821

 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

 2921* 2971* 2972* 

2815 

 

 

* - fabricarea de echipamente de încalzire nonelectrice instalate permanent, pentru clădiri, cum ar fi echipamente de încalzire solară

*

 

 

2822 

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 

2922* 3550* 

2816 

 

 

 

*

 

 

2823

 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 

3001 3230* 3612* 

2817 

 

 

 

*

 

 

2824

 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 

2941* 

2818 

 

 

 

 

 

 

2825 

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic  

2923* 2971* 

2819* 

 

 

 

*

 

 

2829

 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 

2924*  2943* 3320* 

2819* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283 

 

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

2830 

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

2931* 2932* 2953* 

2821 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 

 

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

2841

 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

2862* 2942* 3162* 

2822* 

 

 

 

*

 

 

2849

 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 

2943* 2862* 

2822* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

 

Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

 

 

 

 

 

 

 

 

2891 

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

2951* 

2823 

 

 

 

*

 

 

2892 

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

 2952* 2862* 

2824 

 

 

 

*

 

 

2893 

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 

2953* 

2825 

 

 

 

*

 

 

2894 

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 

2954* 2956* 

2826 

 

 

 

*

 

 

2895 

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 

2955* 

2829* 

 

 

 

*

 

 

2896 

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 

2956* 

2829* 

 

 

 

*

 

 

2899

 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663*  

2829* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 

 

 

 

 

 

 

 

291

 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

 

 

 

 

 

 

 

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

3410*

2910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292

 

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

 

 

 

 

 

 

 

 

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

3420*

2920

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 

 

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

 

 

 

 

 

 

 

 

2931 

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

3161* 

2930* 

 

 

 

 

 

 

2932 

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

3430* 3611*  

2930* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Fabricarea altor mijloace de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 

 

Construcţia de nave şi bărci 

 

 

 

 

 

 

 

 

3011

Constructia de nave si structuri plutitoare

3511*, 3611*

3011

 

 

 

 

 

 

3012 

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 

3512* 

3012 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

Fabricarea materialului rulant

 

 

 

 

 

 

 

 

3020

Fabricarea materialului rulant

3162* 3520* 3611*  

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309  

 

Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3091 

Fabricarea de motociclete 

3541 

3091 

 

 

 

 

 

 

 

 

3410* 

 

 

 

 

 

 

 

3092

 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 

3542 3543* 3663* 

3092 

 

 

 

 

 

 

3099 

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

3550* 

3099 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

Fabricarea de mobilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 

 

Fabricarea de mobilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

3101

 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 

3310* 3550* 3611* 3612* 

3100* 

 

 

 

*

 

 

3102

 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

 3611* 3613 

3100* 

 

 

 

 

 

 

3103

 Fabricarea de saltele şi somiere 

3615 

3100* 

 

 

 

 

 

 

3109

 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3611* 3614* 

3100* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

Alte activităţi industriale n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321 

 

Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare 

 

 

 

 

 

 

 

 

3212

 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

3622 3350* 

3211* 

 

 

 

*

 

 

3213

 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3661 3350* 

3212 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322 

 

Fabricarea instrumentelor muzicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

3220 

Fabricarea instrumentelor muzicale 

3630* 

3220 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323 

 

Fabricarea articolelor pentru sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

3230 

Fabricarea articolelor pentru sport 

3640* 

3230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

 

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3240 

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

 

 

3650* 

3240 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 

 

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

 

 

 

 

 

 

 

 

3250 

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 

2442* 3310* 3320* 3340* 1740*  2924* 

3250 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329 

 

Alte activităţi industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

3291

 Fabricarea măturilor şi periilor 

3662 

3290* 

 

 

 

*

 

 

3299 

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

1810* 1824* 1920* 2052* 2211* 2524* 

3290* 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 

 

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3311 

Repararea articolelor fabricate din metal 

2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550*  2871* 2875* 2960* 3420* 

3311 

 

 

 

 

 

 

3312

 Repararea maşinilor

 2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250*

3312 

 

 

 

 

 

 

3313 

Repararea echipamentelor electronice şi optice 

2924* 3110*  3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350*  

3313 

 

 

 

 

 

 

3314 

Repararea echipamentelor electrice 

2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320*  

3314 

 

 

 

 

 

 

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 

3511* 3512* 

3315* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3317

 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala)

3520* 3543* 3550* 

3315* 

 

 

 

 

 

 

3319 

Repararea altor echipamente 

1740* 1752* 2040*  2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650* 

3319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA D -PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Energie electrică, gaz, abur și aer condiționat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353 

 

Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

 

 

 

 

 

 

 

 

3530 

Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

 

Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau nealimentar

 

4030* 

3530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

 

 

 

 

 

 

370

 

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

 

 

 

 

 

 

 

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381 

 

Colectarea deşeurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3811

Colectarea deşeurilor nepericuloase 

9002* 9003* 

3811 

 

 

*

 

 

 

3812

 Colectarea deşeurilor periculoase 

4011* 9002* 2330* 

3812 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 

 

Tratarea şi eliminarea deşeurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3821

 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

1450* 2415* 9002* 

3821 

 

 

*

 

 

 

3822

 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

9002* 2330* 

3822 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 

Recuperare  materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3831

 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor 

3710* 

3830* 

 

 

 

 

 

 

3832 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3710* 3720 

3830* 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

Activităţi şi servicii de decontaminare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 

 

Activităţi şi servicii de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

3900

 Activităţi şi servicii de decontaminare 

9003* 

3900 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

Lucrări speciale de construcţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431 

 

Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

4313 

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 

4512 

4312* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432 

 

Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

4321 

Lucrări de instalaţii electrice 

4531* 4534* 

4321 

 

 

 

 

 

 

4322 

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

 4531* 4533 

4322 

 

 

 

 

 

 

4329 

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

2922* 4532 4534* 4531* 

4329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433 

 

Lucrări de finisare 

 

 

 

 

 

 

 

 

4331 

Lucrări de ipsoserie 

4541 

4330* 

 

 

 

 

 

 

4332 

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

2030* 2523* 2812* 4542 

4330* 

 

 

 

 

 

 

4333 

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4543 

4330* 

 

 

 

 

 

 

4334 

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4544 

4330* 

 

 

 

 

 

 

4339 

Alte lucrări de finisare 

4545* 

4330* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA G -COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452 

 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

4520 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

5020* 

4520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA H -TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494 

 

Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare 

 

 

 

 

 

 

 

 

4941 

Transporturi rutiere de mărfuri 

6024* 

4923* 

 

 

 

 

 

 

4942

Servicii de mutare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521 

 

Depozitări 

 

 

 

 

 

 

 

 

5210 

Depozitări 

 

Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate*pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene

 si a 

Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.

 

*Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele cu atmosferă controlată, etc.  la care managementul activităţii de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanţate prin  PNDR  investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita şi mărfuri agro-alimentare.

 

6312 

5210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522 

 

Activităţi anexe pentru transporturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

5222

Activități de servicii anexe transportului pe apă

 

 

 

 

 

 

 

 

5224 

Manipulări 

6311 

5224 

 

 

 

 

 

 

5229

 Alte activităţi anexe transporturilor 

6340* 

5229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

Activităţi de poştă şi de curier 

 

 

 

 

 

 

 

532 

 

Alte activităţi poştale şi de curier 

 

 

 

 

 

 

 

 

5320 

Alte activităţi poştale şi de curier  

6412 

5320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552

 

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

 

 

 

 

 

 

 

 

5520

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

-  Numai pentru agropensiuni 

 

5521* 5523*

5510*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553

 

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

 

 

 

 

 

 

 

 

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

 

 

 

 

 

 

 

 

5530.11

Servicii asigurate în terenurile de camping.

 

 

 

 

 

 

 

 

5530.12

Servicii asigurate în parcurile pentru vehicule şi rulote.

 

 

 

 

 

 

 

559

 

Alte servicii de cazare

 

 

 

 

 

 

 

 

5590

Alte servicii de cazare

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

 

 

 

 

 

 

 

561

 

Restaurante

 

 

 

 

 

 

 

 

5610

Restaurante*

*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare .

5530

5610

 

 

 

 

 

562

 

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

5621

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

5629

Alte servicii de alimentatie n.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA J -INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

Activităţi de editare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581 

 

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare  

 

 

 

 

 

 

 

 

5811

 Activităţi de editare a cărţilor

 2211* 7240* 

5811 

 

 

 

 

 

 

5812

 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

2211* 7240* 

5812 

 

 

 

 

 

 

5813

 Activităţi de editare a ziarelor 

2212 7240* 

5813* 

 

 

 

 

 

 

5814

 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

2213 7240* 

5813* 

 

 

 

 

 

 

5819

 Alte activităţi de editare 

2215 2222* 7240* 

5819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

582 

 

Activităţi de editare a produselor software 

 

 

 

 

 

 

 

 

5821

 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

7221* 7240* 

5820* 

 

 

 

 

 

 

5829

 Activităţi de editare a altor produse software 

7221* 7240* 

5820* 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602 

 

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

 

 

 

 

 

 

 

 

6020

 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

9220*  6420* 7240* 

6020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620 

 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

6201

 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

7221* 7222* 7240* 

6201 

 

*

 

 

 

 

6202

 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

 7210 7222* 

6202* 

 

*

 

 

 

 

6203

 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

7230* 

6202* 

 

*

 

 

 

 

6209

 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

3002* 7222* 7260 

6209 

 

*

 

 

63 

 

 

Activităţi de servicii informatice 

 

 

 

 

 

 

 

631 

 

Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

6311 

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

7230* 7240* 

6311 

 

*

 

 

 

 

6312

 Activităţi ale portalurilor web 

7240* 

6312 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639 

 

Alte activităţi de servicii informaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

6391

 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

9240* 

6391 

 

 

 

 

 

 

6399

 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 

7487* 

6399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA M -ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

Activităţi juridice şi de contabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692 

 

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

6920

 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 

7412 

6920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7022

 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7414* 0501* 

7020* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări  şi analiză tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711 

 

Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea 

 

 

 

 

 

 

 

 

7111 

Activităţi de arhitectură

7420* 

7110* 

 

 

 

 

 

 

7112 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7420* 

7110* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712 

 

Activităţi de testări şi analize tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

7120 

Activităţi de testări şi analize tehnice 

7430 

7120 

 

 

 

 

73

 

 

Publicitate și activități de studiere a pieței

 

 

 

 

 

 

 

731

 

Publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

7311

Activitati ale agentiilor de publicitate

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741 

 

Activităţi de design specializat 

 

 

 

 

 

 

 

 

7410

 Activităţi de design specializat 

7487* 

7410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742 

 

Activităţi fotografice 

 

 

 

 

 

 

 

 

7420

 Activităţi fotografice 

7481 9240* 

7420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

743 

 

Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7430

Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7485* 

7490* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

749 

 

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7490

 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

 

Cu excepţia: 

 

-       activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

-       activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

-       activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

-       auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile. 

6340* 7487* 7414* 7420* 7460*

 

7490* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

Activităţi veterinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 

 

Activităţi veterinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

7500 

Activităţi veterinare 

8520 

7500 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

Activitati de inchiriere si leasing

 

 

 

 

 

 

 

772

 

Activitati de inchiriere si leasing bunuri personale și gospodărești

 

 

 

 

 

 

 

 

7721

Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

-       cu exceptia activitatii de leasing operational

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

Activităţi de servicii privind forţa de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

781 

 

Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

7810

 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

 7450* 9272* 

7810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

782 

 

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

 

 

 

 

 

 

 

 

7820 

Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7450* 

7820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

783 

 

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

7830 

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

7450* 

7830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica

 

 

 

 

 

 

 

791

 

Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

7911

Activitati ale agentiilor turistice 

6330

7911

 

 

 

 

 

 

7912

Activitati ale tur-operatorilor

6330

7912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

799

 

Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

 

 

 

 

 

 

 

 

7990

Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

6330

9232

9234

9262

9272

7920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

Activităţi de investigaţii şi protecţie 

 

 

 

 

 

 

 

802 

 

Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

8020

Activităţi de servicii privind sistemele de securizare  

4531* 7460* 

8020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 

 

 

 

 

 

 

 

811 

 

Activităţi de servicii suport combinate 

 

 

 

 

 

 

 

 

8110

 Activităţi de servicii suport combinate 

7032* 7514* 

8110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

812 

 

Activităţi de curăţenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

8121 

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

7470* 

8121 

 

 

 

 

 

 

8122 

Activităţi specializate de curăţenie 

7470* 

8129* 

 

 

 

 

 

 

8129

 Alte activităţi de curăţenie  

9003* 7470* 

8129* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821 

 

Activităţi de secretariat şi servicii suport  

 

 

 

 

 

 

 

 

8211

 Activităţi combinate de secretariat 

7485* 

8211 

 

 

 

 

 

 

8219

 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 

7485* 6411* 

8219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 

 

Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

 

 

 

 

 

 

 

 

8230

 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

7487* 

8230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

829 

 

Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8292 

Activităţi de ambalare 

7482 

8292 

 

 

 

 

 

 

8299

 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

7485* 7487* 7513* 

8299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

Activităţi referitoare la sănătatea umană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

862 

 

Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stomatologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

8621

 Activităţi de asistenţă medicală generală

 8512* 

8620* 

*

 

 

 

 

 

8622

 Activităţi de asistenţă medicală specializată

 8512* 

8620* 

*

 

 

 

 

 

8623

 Activităţi de asistenţă stomatologică

 8513 

8620* 

*

 

 

 

 

869

 

Alte activități referitoare la sănătatea umană

 

 

 

 

 

 

 

 

8690

Alte activități referitoare la sănătatea umană

Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacientilor cu avionul.

 

 

*

 

 

 

 

871

 

Activitati ale centrelor de ingrijire medicală

 

 

 

 

 

 

 

 

8710

Activitati ale centrelor de ingrijire medicală

 

 

*

 

 

 

 

889

 

Alte activități de asistență socială, fără cazare

 

 

 

 

 

 

 

 

8899

Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA R -ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

 

 

 

 

 

 

 

 

9001

 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9231* 9234* 

9000* 

 

 

 

 

 

 

9002

 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 

9231* 9232* 9234* 

9000* 

 

 

 

 

 

 

9003

 Activităţi de creaţie artistică

 9231* 9240* 

9000* 

 

 

 

 

 

 

9004

 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9232* 

9000* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 Activitati sportive, recreative si distractive

 

 

 

 

 

 

 

931

 

Activitati sportive

 

 

 

 

 

 

 

 

9311

Activitati ale bazelor sportive

9621

9311*

 

 

 

 

 

 

9312

Activitati ale cluburilor sportive

9262*

9312

 

 

 

 

 

 

9313

Activitati ale centrelor de fitness

9304*

9311*

 

 

 

 

 

 

9319

Alte activitati sportive

9262*

9319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

932

 

Alte activităţi recreative şi distractive

 

 

 

 

 

 

 

 

9321

Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9233

 

 

 

 

 

 

 

9329

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9234* 9272* 9262*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951 

 

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

9511

 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

7250* 

 

 

*

 

 

 

 

9512 

Repararea echipamentelor de comunicaţii

 3220* 5274* 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

952 

 

Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc 

 

 

 

 

 

 

 

 

9521 

Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

5272* 

9521 

 

 

 

 

 

 

9522 

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

2932* 5272*  

9522 

 

 

 

 

 

 

9523

 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

5271 5274* 

9523 

 

 

 

 

 

 

9524 

Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 

3611* 3612* 3614* 

 

 

 

 

 

 

 

9525

 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

5273 

 

 

 

 

 

 

 

9529 

Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

1740* 3630* 3640* 5274* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

Alte activităţi de servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960 

 

Alte activităţi de servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

9601 

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9301 

9601 

 

 

 

 

 

 

9602 

Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 

9302 

9602 

 

 

 

 

 

 

9603 

Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci 

9303 

9603 

 

 

 

 

 

 

9604 

Activităţi de întreţinere corporală

9304* 

9609* 

 

 

 

 

 

 

9609

Alte activitati de servicii n.c.a.

Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.